Zwroty i reklamacje

ZWROT

Towar zakupiony w sklepie internetowym www.art-decor.pl może zostać zwrócony przez klienta będącego konsumentem.
Celem realizacji odstąpienia od umowy (zwrotu) w pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i do 10 dni od momentu otrzymania przesyłki wysłać go na adres sklep@art-decor.pl
Następnie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy należy zwrócić towar:
  1. Wysyłkowo do sklepu internetowego.
Towar należy zwrócić przesyłając go wraz z wypełnionym formularzem na niżej podany adres :
Art Decor, 39 – 205 Pustków 120
 
Kiedy uwzględniamy zwroty?
Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, posiadać metki oraz nie może nosić śladów użytkowania przekraczającego zwykły zarząd rzeczą.
Towar powinien być zwracany w opakowaniu, w którym został doręczony do Klienta. Jeśli nie jest to możliwe należy tak zabezpieczyć przesyłkę zwrotną, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie.
Zwrotowi nie podlegają towary noszące nieodwracalne ślady użytkowania, uszkodzone, zniszczone, zabrudzone w sposób trwały lub wymagający dodatkowych nakładów na usuniecie zabrudzeń.
Towary niesprawne podlegają naprawie lub wymianie na zasadach rękojmi za wady fizyczne.

Zwrot ceny zakupu
W przypadku uwzględnienia zwrotu, zwracamy cenę nabycia towaru powiększoną o koszt wysyłki towaru na wskazany przez klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
Jeżeli zwracany towar był dostarczony klientowi w przesyłce zbiorczej, zwracany koszt dostawy obejmuje udział zwracanego towaru w owych kosztach.

Uwaga! Sprzedający zastrzega, że przesyłki zawierające towar zwracany w ramach odstąpienia od umowy, nadane za pobraniem nie będą odbierane, a odpowiedzialność Sprzedającego tytułem zwrotu kosztów przesyłki nieodebranej ulega wyłączeniu.


REKLAMACJA

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności z umową towarów (rękojmia za wady fizyczne) zakupionych w naszym sklepie internetowym, prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wypełnić formularz
  2. Wypełniony formularz wydrukować oraz podpisać.
  3. Przesłać reklamowany towar wraz z wypełnionym papierowym formularzem oraz dowodem zakupu na adres:
    Art Decor, 39 – 205 Pustków 120
 
Reklamacja dotycząca niezgodności zakupionych towarów z umową może zostać zgłoszona sprzedawcy także w inny sposób.
Sprzedający w terminie 14-stu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w formie elektronicznej lub pisemnej.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14-stu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 -Wzór formularza odstąpienia od umowy,
  2. Załącznik nr 2 -Pouczenie o odstąpieniu od umowy.